جستجوی ( 25 )

764 ₺ 900,000

واحد دو خوابه لوکس نوساز ساحلی

واحد دوخوابه لوکس 98متری بالکن دار واقع شده در ب...
واحد دوخوابه لوکس 98متری بالکن دار واقع شده در ب...
765 ₺ 1,250,000

یکخوابه با اشیا در یکی از بهترین شهرکهای بیلیکدوزو

واحد یکخوابه لوکس 70 متری  واقع شده در بهتر...
واحد یکخوابه لوکس 70 متری  واقع شده در بهتر...
768 ₺ 1,450,000

یکخوابه لوکس در منطقه زیبای بیکینت

واحد یکخوابه لوکس 65 متری واقع شده در بهترین منط...
واحد یکخوابه لوکس 65 متری واقع شده در بهترین منط...
775 ₺ 3,500,000

ویلای ۵ خوابه در محله ی ساحلی گلپینار

ویلای تریپلکس با منظره دریا  با اشیاء کامل...
ویلای تریپلکس با منظره دریا  با اشیاء کامل...
776 ₺ 11,000,000

ویلای ساحلی ۷ خوابه بسیار شیک و مجهز

ویلای تریپلکس ۷ خوابه لوکس  در فاصله کمتر...
ویلای تریپلکس ۷ خوابه لوکس  در فاصله کمتر...
777 ₺ 5,950,000

ویلایی ۵ خوابه در بهترین منطقه غرب استانبول

ویلای ۵ خوابه به متراژ ۳۵۰ متر  نزدیک به س...
ویلای ۵ خوابه به متراژ ۳۵۰ متر  نزدیک به س...
778 ₺ 5,000,000

ویلای 5 خوابه بسیار شیک داخل شهرک

ویلای 5 خوابه بسیار شیک  باغچه اختصاصی به...
ویلای 5 خوابه بسیار شیک  باغچه اختصاصی به...
781 ₺ 1,450,000

واحد دوبلکس با ویو دریا در بیلیکدوزو

واحد 3 خوابه دوبلکس با دید دریا قیمت: یک م...
واحد 3 خوابه دوبلکس با دید دریا قیمت: یک م...
789 ₺ 1,200,000

سه خوابه لوکس با قیمت عالی مناسب جهت اخذ شهروندی

سرمایه گذاری عالی جهت اخذ شهروندی  واقع شده...
سرمایه گذاری عالی جهت اخذ شهروندی  واقع شده...
790 ₺ 2,600,000

یکخوابه بسیار لوکس در طبقات بالا با ویو دریا

واحد یکخوابه بسیار لوکس 80 متری واقع شده در بهتر...
واحد یکخوابه بسیار لوکس 80 متری واقع شده در بهتر...
793 ₺ 900,000

دوخوابه نوساز با موقعیت عالی

واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
795 ₺ 1,400,000

دو خوابه دوبلکس با ویو عالی مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد دوخوابه دوبلکس 110متری واقع شده در بهترین م...
واحد دوخوابه دوبلکس 110متری واقع شده در بهترین م...
798 ₺ 1,270,000

دوخوابه متراژ بزرگ در نزدیکی ساحل بیلیکدوزو

واحد دوخوابه لوکس 95متری دارای دو سرویس ایرانی و...
واحد دوخوابه لوکس 95متری دارای دو سرویس ایرانی و...
804 ₺ 2,700,000

واحد دو خوابه با موقعیت بسیار عالی در غرب استانبول

واحد دوخوابه لوکس 110متری واقع شده در بهترین منط...
واحد دوخوابه لوکس 110متری واقع شده در بهترین منط...
807 ₺ 1,250,000

دو خوابه نوساز در نزدیکی ساحل بیلیکدوزو

واحد دوخوابه نوساز 110متری دارای حمام و دستشویی...
واحد دوخوابه نوساز 110متری دارای حمام و دستشویی...
830 ₺ 2,100,000

واحد دوخوابه نوساز بسیار لوکس در نزدیکی ساحل زیبای دریای مرمره

واحد دوخوابه بسیار لوکس ساحلی مناسب جهت اخذ شهر...
واحد دوخوابه بسیار لوکس ساحلی مناسب جهت اخذ شهر...
845 ₺ 1,500,000

واحد سه خوابه دوبلکس در منطقه بیلیکدوزو

واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...
واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...
848 ₺ 1,800,000

سه خوابه دوبلکس با تمام امکانات رفاهی

واحد سه خوابه دوبکس 160 متری واقع شده در بهتری...
واحد سه خوابه دوبکس 160 متری واقع شده در بهتری...
849 ₺ 1,450,000

سه خوابه با تمام امکانات در منطقه بیکنت

واحد سه خوابه لوکس 150متری دارای حمام و دستشویی...
واحد سه خوابه لوکس 150متری دارای حمام و دستشویی...
871 ₺ 1,700,000

واحد دو خواب با منظره دریا در بیلیکدوزو

واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
872 ₺ 840,000

واحد یکخوابه مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد یکخوابه  80متری واقع شده در منطقه...
واحد یکخوابه  80متری واقع شده در منطقه...
874 ₺ 14,000

واحد اجاره ای سه خوابه در دنیز استانبول

واحد سه خوابه لوکس با تمام امکانات در دنیز استانبو...
واحد سه خوابه لوکس با تمام امکانات در دنیز استانبو...
877 ₺ 900,000

واحد دوخوابه نرمال در غرب استانبول

واحد دوخوابه لوکس 100متری واقع شده در بهترین منط...
واحد دوخوابه لوکس 100متری واقع شده در بهترین منط...
885 ₺ 5,790,000

ویلای پنج خوابه نوساز در منطقه گورپینار

واحد پنج خوابه دوبلکس 350 متری دارای ویو کامل...
واحد پنج خوابه دوبلکس 350 متری دارای ویو کامل...
887 ₺ 700,000

واحد یکخوابه در منطقه بیلیکدوزو

واحد یکخوابه 60متری واقع شده در منطقه بیلیکدوزو...
واحد یکخوابه 60متری واقع شده در منطقه بیلیکدوزو...

Compare Listings

Khaneistanbul